Tillbaka till översikten
Refills till QuickSafe

Du kan enkelt hålla dina QuickSafe första hjälpen-skåp påfyllda och up-to-date. Samtidigt kan du vid behov komplettera ditt första hjälpen-sortiment med nya produkter. Alla första hjälpen-skåp har en inbyggd flexibilitet så du sätta ihop en lösning som passar just ditt företag.

Om du behöver fylla på ditt förråd av ögonsköljflaskor, se vårt urval i vår översikt över ögonsköljprodukter.

 

BESKRIVNING AV PRODUKTER
  • QuickCool: Brännskadegel för mindre bränn- och skållskador
  • QuickClean: Sårtvättservetter för rengöring av små sår och hudsprickor
  • QuickStop: Sårförbandsset inklusive kompressförband för blödningar
  • QuickFix Elastic: Elastiska och hudvänliga textilplåster
  • QuickRinse: Ögonsköljampuller m. 20 ml natriumklorid
Hämta material