Tillbaka till översikten
Plum Ögonsköljstation

Vägghängda ögonsköljstationer i robust plast för enkel och snabb hjälp vid ögonolyckor. Oavsett orsak är det viktigt att agera snabbt när du får något i ögat. Därför måste beredskapen finnas på plats och vara lättillgänglig på arbetsplatsen.

Produktfakta
  • Gör första hjälpen synlig och lättillgänglig
  • Kan enkelt monteras på väggen nära den plats där arbetet utförs.
  • Säkerställer en snabb och effektiv ögonsköljning
  • Kan användas på platser utan damm eller smuts
Hämta material