Tillbaka till översikten
Plum Ögonsköljbox

Vägghängda ögonsköljboxe i underhållsfritt material för enkel och snabb hjälp vid ögonolyckor. Oavsett orsak är det viktigt att agera snabbt när du får något i ögat. Därför måste beredskapen finnas på plats och vara lättillgänglig på arbetsplatsen.

Produktfakta
  • Dammtäta väggstationer i tålig frigolit
  • Gör första hjälpen synlig och lättillgänglig
  • Säkerställer en snabb och effektiv ögonsköljning
  • Säkerställer en snabb och effektiv ögonsköljning
  • Kan hängas där behovet för ögonblicklig sköljning kan bli aktuellt
  • Utrustad med tydliga piktogram och spegel
  • Användarvänlig design som gör att flaskorna kan öppnas snabbt och lätt med bara ett enkelt handgrepp
  • Framförallt lämplig för produktionsområden med mycket damm och smuts
  • Kan användas vid mobila arbetsplatser
Hämta material