Tillbaka till översikten
DAX Ytdesinfektion Extra

DAX Ytdesinfektion Extra är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning

Produktfakta
  • Uppfyller standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och höljeförsedda virus
  • Innehåller korrosionsskydd
  • Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
  • Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet
  • Innehåller inte Castor Oil
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
Hämta material

Gör så här:

Ytor

• Dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.

Bearbeta ytan upprepade gånger.

Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka.

• Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se Mikrobiologisk information för kontakttid).

 

Metallföremål

Torka bort organiskt material såsom t.ex. blod från föremålet.

• Lägg ner föremålet i outspätt medel och skrubba det mekaniskt i 1 minut.