Tillbaka till översikten
DAX Ytdesinfektion 70

DAX Ytdesinfektion 70 är en färdig brukslösning sammansatt av fyra olika alkoholer med etanol som huvudkomponent. Produkten är avsedd för desinfektion av synligt rena, släta ytor och är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus. För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorganismerna, så avlägsna därför först damm, smuts och allt organiskt material. Vanligt rengöringsmedel kan användas.

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktfakta
  • 70 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
  • Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
  • Har dokumenterad effekt på bakterier, höljeförsedda virus och vissa nakna virus som Adenovirus, Rotavirus och Norovirus
  • Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet
Hämta material

Gör så här:

På smutsig yta tvätta först med rengöringsmedel.

• På ren yta, dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.

• Bearbeta ytan upprepade gånger.

• Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka.

• Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se produktblad för kontakttid).