Tillbaka till översikten
DAX Ytdesinfektion 70+

DAX Ytdesinfektion 70+ är avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. DAX Ytdesinfektion 70+ är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C. Innehåller tensid vilket göra att ytan inte behöver förbehandlas. 

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktfakta
  • 70 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
  • Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
  • Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas
  • Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och vissa typer av virus
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
Hämta material

Gör så här:

• På ren yta, dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.

• Bearbeta ytan upprepade gånger.

• Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka.

• Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se produktblad för kontakttid).