Tillbaka till översikten
DAX Ytdesinfektion Plus

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktfakta
  • Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
  • Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
  • Innehåller inte Castor Oil
  • God upplösande effekt på t.ex. spill av blod
Hämta material

Gör så här:

Dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.

• Bearbeta ytan upprepade gånger.

• Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka.

• Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se produktblad för kontakttid).