Tillbaka till översikten
Desinfektionsservett för ytor, ipa

Antibac Desinfektionsservett IPA för ytor är en mjuk desinfektionsservett som effektivt minskar risken för smittspridning. Produkten är avsedd för desinfektion av ”tagytor” som t.ex. handtag, bord, kranar etc. men lämpar sig även för desinfektion av t.ex. toalettsitsar.

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktfakta
  • Produkten är effektiv mot bakterier, jästsvamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.
  • Består av ca 45 vol% ipa
  • Innehåller tensid som gör att ytan inte behöver rengöras innan desinfektion
  • Servetten är 20 x 20 cm och innehåller ca 4 ml/servett
  • Passar för desinfektion av mindre ytor som t.ex. dörrhandtag, toalettsitsar, bord, kranar och andra tagytor
  • God upplösande effekt på t.ex. blodspill
Hämta material