Tillbaka till översikten
WipeClean Chlorine disinfection wipes

WipeClean Chlorine Disinfection wipes är en engångsduk för desinfektion av ytor samt non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål klor. 

Applikation: 
Torka av ytan så den hålls fuktig enligt angiven kontakttid på förpackningen. Använd handskar godkända enligt EN 374.

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktfakta
  • Dokumenterad effekt på bland annat Clostridium difficile och norovirus
  • Duken är färdig att använda vilket ger en enkel och tidsbesparande desinfektion
  • Hållbarhetstid på hela 1 månad efter öppning (18 månader från produktion)
  • Avger minimum 1000 mg/l (ppm) aktiv klorlösning under hela hållbarhetsperioden
  • Produkten är CE-märkt
  • Ingen stark, irriterande klorindoft - doftar svagt, likt simhallsklor
Hämta material